Визны баталгаа байршуулах зээл

БНСУ-н элчинд виз мэдүүлж буй иргэдийн банкны баталгаанд байршуулах санхүүгийн хэрэгцээнд тулгуурлан олгоно.

Зээлийн хэмжээ 5.0 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү 4.0%
Зээлийн хугацаа 3 сар
Барьцаа хөрөнгө Үл хөдлөх хөрөнгө