АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Алсын хараа
Капитал ББСБ нь Монголын Улсын бичил санхүүгийн зах зээлд шинэлэг, тэргүүлэгч, дэлхийн жишигт нийцсэн үйл ажиллагаатай, нэр хүндтэй, найдвартай санхүүгийн байгууллага байна.

Эрхэм зорилго
Үйлчлүүлэгчийн санхүүгийн хэрэгцээг түргэн шуурхай, бодитой хангах замаар амжилтын замд хөтлөх санхүүгийн итгэлтэй түнш байна.

Уриа
Бидний зорилго ~ Таны амжилт