Танилцуулга

Танилцуулга

Капитал ББСБ ХХК нь жижиг, дунд бизнес эрхлэгч, өрхийн аж ахуйг дэмжих, бичил зээлийн үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор 2014 оны 12 сарын 25-ны өдрийн үүсгэн байгуулагдсан.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 4-р сарын 10-ны өдрийн 192 дугаар тогтоолоор зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр тусгай зөвшөөрөл аван ажиллаж байна.

Тус компани нь 2 хувьцаа эзэмшигчдтэй, 6 ажилтантайгаар Улаанбаатар хот, Ховд, Увс, Өмнөговь зэрэг аймагт үйл ажиллагаа явуулж байна.