Тавигдах шаардлага

  • 21 нас хүрсэн, хууль эрх зүйн чадамжтай, Монгол Улсын иргэн байх,
  • Тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлдэг, сүүлийн 6 сарын орлого нь нэмэгдсэн байх,
  • Банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээл болон хүүгийн өр төлбөргүй байх,