Бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал

 • Иргэний хувьд
  • Зээлийн өргөдөл, анкет, цээж зураг
  • Зээлийн зарцуулалт, зээл эргүүлэн төлөх тооцоо
  • Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт
  • Цалингийн болон ажлын газрын тодорхойлолт
  • Иргэний үнэмлэх эх хувиараа
  • Үйл ажиллагаа явуулах лиценз, зөвшөөрөл
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх хувиараа/
 • Аж ахуйн нэгжийн хувьд
  • Зээлийн өргөдөл, эрх бүхий этгээдийн анкет, зураг
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм /эх хувиар/
  • Зээл авахыг зөвшөөрсөн хувь нийлүүлэгчдийн шийдвэр
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх хувиар/
  • Санхүүгийг тайлан /сүүлийн 2-3 улирал/
  • Орлого зарлага өглөг, авлагыг нотолсон баримт, гэрээ хэлцэлүүд
  • Худалдан авч буй тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтүүд, худалдах худалдан авах гэрээ, хэлцэлүүд