Барьцаа хөрөнгө

Барьцаа хөрөнгө

  • Орон сууц
  • Хашаа байшин газрын хамт
  • Автомашин болон хөдлөх хөрөнгө
  • Эзэмших эрхтэй газар