Автомашины зээл

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд өөрийн үйл ажиллагаандаа хүндрэл учруулахгүйгээр хэрэгцээндээ зориулан автомашин худалдан авахад зориулсан зээл юм.

Зээлийн хэмжээ 15 сая хүртэл төгрөг
Зээлийн хүү 3.5%
Зээлийн хугацаа 3 – 18 сар
Барьцаа хөрөнгө Автомашин, Үл хөдлөх хөрөнгө, Хөдлөх хөрөнгө, Газар